Питали смо туристичку инспекцију
10
Jun

Питали смо туристичку инспекцију

Када се обратити туристичкој инспекцији услед нереализованих уплаћених прошлогодишњих аранжмана?

Влада Републике Србије je донела Уредбу о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 63/20).

Уредба се односи на туристичко путовање које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, а које је у целости или делимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на период реализације.

Наведеном уредбом је прописано да  организатор туристичког путовања може, а не мора, путнику да понуди заменско путовање, које се реализује на истој или другој дестинацији и чија вредност није нижа од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање, с том да је то ново туристичко путовање.

То значи да је поменутом уредбом прописано да се путнику признаје износ средстава које је уплатио, односно да се при закључивању уговора о заменском путовања путнику признаје онај износ средстава који је уплатио за првобитно путовање.

Уколико се заменско путовање реализује на другој дестинацији, пре закључења новог уговора о организовању путовања организатор путовања, прибавља писану сагласност путника.

Путник не мора да се сагласи са понудом за заменско путовање, у ком случају је организатор путовања дужан да изврши повраћај уплаћених средстава до 15. јануара 2022. године.

Препорука је да се путници договоре са организатором путовања, јер туристичка инспекција нема овлашћења да нареди повраћај уплаћених средстава.

У случају да се не постигне договор са туристичком агенцијом путници се могу обратити туристичкој инспекцији, која ће у складу са својим овлашћењима извршити инспекцијски надзор и предузети законом прописане мере и санкционисати противправно поступање.