Задаци

Задаци радне групе за поверене послове су:

 • Израда извештаја о стању поверених послова инспекцијског надзора;
 • Изградња капацитета у матичним републичким инспекцијама за подршку инспекторима који раде на повереним пословима;
 • Процена капацитета инспекција којима су послови поверени;
 • Предлози за унапређење координације;
 • Предлози за измену и допуну Закона о инспекцијком надзору и/или матичних закона ради унапређења инспекцијског надзора;
 • Координација послова републичких инспекција које имају поверене послове у делу од заједничког интереса (запослени, ресурси, обуке);
 • Изградња система извештавања и унапређења система планирања итд.

Чланови

Радна група за поверене послове функционише у саставу:

 1. Зоран Касаловић, руководилац радне групе, заменик председника Координационе комисије, државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 2. мр Драган Пушара, заменик руководиоца радне групе, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији; 
 3. Милена Бакић, в.д. секретара радне групе, административни службеник Јединице за подршку Координационој комисији; 
 4. Горан Стаменковић, помоћник министра, Сектор за инспекцијске послове, Министарство здравља; 
 5. Јасмина Јовановић, в.д. помоћника министра за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 6. Др Биљана Зекавица, начелник Одељења за инспекцијски надзор, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 7. Зоран Ђелов, начелник Одељења републичке Урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 8. Верица Петковић, Одељење буџетске инспекције, Министарство финансија; 
 9. Владета Терзић, шеф Одсека за инспекцијске послове, Министарство омладине и спорта;
 10. Жељко Пантелић, помоћник министра Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине;
 11. Бранислава Грујичић,  руководилац Сектора за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу, Секретаријат за инспекцијске послове градске управе града Београда, Комисија за координацију инспекцијског надзора;
 12. Данијела Ванушић,  помоћник министра за културно наслеђе, Министарство културе;
 13. Урош Ђурђевић, начелник Инспекције опреме под притиском, Министарство рударства и енергетике; 
 14. Љиљана Анђелић, начелник Одељења водне инспекције, Репубичка диркција за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 15. Александар Старчевић, в.д. помоћника министра Сектора за квалитет и безбедност производа, Министарство привреде;
 16. Раде Илић, шеф Одсека за друмски саобраћај градске управе за инспекцијске послове Нови Сад
 17. Данијела Лончар, начелник Јужнобанатског управног округа;
 18. Адис Берберовић, сарадник за грађевинске дозволе и уговоре,  НАЛЕД.

Извештаји